Restauratie 5023

Crowdfunding NZH museum 2023

nieuwe zittingen voor de Leyland Bolramer autobus

Een grote groep deskundige en enthousiaste vrijwilligers van het NZH vervoermuseum zijn al drie jaar bezig om de historische Leyland autobus 5023 – een zg Bolramer – vanaf de bodem opnieuw op te bouwen.
Een monsterklus welke onder eigen beheer en in onze eigen NZH werkplaats plaatsvindt.
Publiek kan op de zaterdagen de voortgang op deze wijze ook goed volgen.
Vele herstelwerkzaamheden aan de carrosserie is maatwerk en bijna allemaal met de hand uitgevoerd!
Als de autobus is afgebouwd dan zal deze na goedkeuring van het RDW de straat opgaan en zal deze met trots op vele festiviteiten zijn te bewonderen.

Nu blijkt echter dat de zittingen van de banken, welke elders waren opgeslagen, volledig zijn verpulverd en dat deze inclusief de bekleding moet worden vervangen. Dit kost heel veel geld en met deze tegenvaller hadden wij geen rekening gehouden. Vandaar dat wij de hulp inroepen van iedereen die ons museum, met haar prachtige verzameling aan historisch erfgoed, een warm hart toedraagt. Met het herstel van deze autobus blijft de geschiedenis van het openbaarvervoer voor onze kleinkinderen in stand.

Voor je bijdrage van groot tot klein zijn wij bijzonder dankbaar!
Deze actie voor het daadwerkelijk vervangen van de zittingen staat geheel los van de eerdere stoelenactie op naam.
Indien u een donatie wilt doen, dan kan dat op onze bankrekening o.v.v. Bolramer zittingen

Hou kan je ons ook helpen:

  • Voor bedrijven hebben we ook de mogelijkheid om vouchers (leuk voor de komende feestdagen een leuk presentje voor het personeel) te kopen voor entree museum, de leerzame en interessante tentoonstelling  “100 jaar OV per autobus” en een consumptie.
  • Andere mogelijkheid voor bedrijven om met een grote groep te komen inclusief rondleiding en mogelijkheid van een verzorgde lunch
  • Wordt donateur van ons museum ieder bedrag is welkom NL19RABO0136242421

Voor vragen email: j.p.vd.zwan@gmail.com of 0611080157