Anbi

Sinds 1 januari 2014 heeft het NZH Vervoer Museum
de ANBI status

Donaties aan het museum kunnen bij de belastingdienst worden opgevoerd als gift.
iban: NL 19 Rabo 0136 24 24 21
T.n.v. Administratie St. NZH Vervoers Museum

Naam van de instelling

Stichting Voorlichtings-en Informatiecentrum
NZH-Vervoer Museum
RSIN nummer: 815626186
K.v.K 41225207

Contact gegevens

NZH-vervoermuseum
postadres: A.Hofmanweg 35 2031 BH  Haarlem
Tel: 023-5444032

Doelstelling:

het in de vorm van een museum aan bezoekers inzicht te geven in de geschiedenis van de Noord Zuid Hollandse Vervoer Maatchappij N.v.
Het onderhouden en restaureren van oude trams en bussen die onderdeel hebben uitgemaakt van het rijdend materieel van de NZH.
Het daadwerkelijk gebruiken van bussen die geschikt zijn om de weg op te gaan.

Bestuurssamenstelling

A.J.J. Hodes – voorzitter
H. Stevens – secretaris
J.P. v.d. Zwan – penningmeester
J.M. v.d. IJssel – 2e penningmeester
D.H. Koomen
R. Wilders

Het beloningssysteem

Het museum wordt geheel geleid en onderhouden door vrijwilligers.
Dit houdt tevens in dat geen van de medewerkers vergoeding, in enigerlei vorm, krijgt voor het werk verricht voor het vervoermuseum.

Verslag van uitgeoefende activiteiten.
De mensen van “tramafdeling”zijn druk bezig met de restauratie van de A14 (tram).
De mensen van de “bus-afdeling” restaureren bussen en zorgen ervoor dat een aantal bussen rijklaar blijven.
Er zijn in totaal 9 bussen.

Financiële verantwoording