Anbi

Sinds 1 januari 2014 heeft het NZH Vervoer Museum
de ANBI status

Donaties aan het museum kunnen bij de belastingdienst worden opgevoerd als gift.
iban: NL 19 Rabo 0136 24 24 21
T.n.v. Stichting N.Z.H.- Vervoers Museum

Meer informatie vindt u hier!

Naam van de instelling

Stichting Voorlichtings-en Informatiecentrum
NZH-Vervoer Museum
ANBI nummer: RSIN nummer: 815626186
K.v.K 41225207

Contact gegevens

NZH-vervoermuseum
postadres: A.Hofmanweg 35 2031 BH  Haarlem
Tel: 023-5444032

Doelstelling:

het in de vorm van een museum aan bezoekers inzicht te geven in de geschiedenis van de Noord Zuid Hollandse Vervoer Maatchappij N.v.
Het onderhouden en restaureren van oude trams en bussen die onderdeel hebben uitgemaakt van het rijdend materieel van de NZH.
Het daadwerkelijk gebruiken van bussen die geschikt zijn om de weg op te gaan.

Bestuurssamenstelling

A.J.J. Hodes – voorzitter
H. Stevens – secretaris
J.P. v.d. Zwan – penningmeester
J.M. v.d. IJssel – 2e penningmeester
D.H. Koomen

Het beloningssysteem

Het museum wordt geheel geleid en onderhouden door vrijwilligers.


Verslag van uitgeoefende activiteiten.
De mensen van “tramafdeling”zijn druk bezig met de restauratie van de A14 (tram).
De mensen van de “bus-afdeling” restaureren bussen en zorgen ervoor dat een aantal bussen rijklaar blijven.
Er zijn in totaal 9 bussen.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022