Privacy statement

Privacy Statement.

Stichting Voorlichtings-en Informatiecentrum
NZH Vervoer Museum

Het NZH Vervoer Museum respecteert de privacy van alle partijen waarmee wij zaken doen. Wij spannen ons er maximaal voor in dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement. Het NZH Vervoer Museum werkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevensverzameling en –gebruik.
De door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden door ons aangehouden en gebruikt voor het persoonlijk contact.
Persoonlijke gegevens worden, wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, uitsluitend gebruikt voor versturen van nieuwsbrieven en persoonlijk contact. U blijft onder andere op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen Het NZH Vervoer Museum.

Verstrekking van uw gegevens
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen anders dan in het kader van waartoe u die gegevens heeft verstrekt, of als we daar toe wettelijk verplicht zijn. Wanneer wij daartoe verplicht zijn, moeten wij uw gegevens ter beschikking stellen aan bevoegde autoriteiten.

Middels onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarvoor dient u uw naam en e-mailadres te verstrekken. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u via Mailchimp op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en activiteiten van Het NZH vervoer Museum. Wanneer u dit niet meer wenst kunt u zich afmelden onderaan de nieuwsbrief en uw gegevens zullen worden verwijderd.
Gegevens uit het donateursformulier op onze website worden doorgestuurd naar onze administratie die zorgt voor verwerking.
Wilt u geen donateur meer zijn dan kunt u dit melden via ons e-mail adres algemeen@nzh-vervoermuseum.nl en zullen uw gegevens worden verwijderd uit onze administratie.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Door cookies en dergelijke technieken te gebruiken zorgen wij dat u:
een verbetering merkt in gebruikersgemak op onze website.

Bezoekersteller Statcounter.
Via onze website wordt een cookie geplaatst door
StatCounter
Guinness Enterprise Centre
Taylor’s Lane
Dublin 8
Ireland
VAT Number: IE 9582511F

Hierdoor kunnen wij zien hoeveel bezoekers wij krijgen op onze website en waar vandaan. Dit is voor ons belangrijk om evt. de website aan te passen. Ook geeft dit ons inzicht hoe wij bekend zijn in de wereld. De rapporten die wij soms downloaden worden bekeken en alleen de grafieken bewaard. Persoonlijke informatie zoals ip adressen worden niet opgeslagen of bewaard.
Statcounter kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Stadconter verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Het privacy statement van Statcounter kunt u hier vinden.
https://nl.statcounter.com/about/cookies/

Aansprakelijkheid.
Hoewel de website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, kan Het NZH Vervoer Museum geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.

Aanpassingen in Privacy Statement.
Het NZH Vervoer Museum behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. U wordt tevens geadviseerd om onze website regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen in het privacy statement.
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid stuurt u een e-mail naar algemeen@nzh-vervoermuseum.nl onder vermelding van ‘privacybeleid’.

Contactgegevens.
Stichting Voorlichtings-en Informatiecentrum
NZH vervoer Museum
Tel: +31 5444032
A.Hofmanweg 35
2031 BH Haarlem
algemeen@nzh-vervoermuseum.nl
K.v.K: 41225207