Tentoonstelling 2020

WIE KAN ONS HELPEN?

De NZH – NACO in WO II

In 2020 wil ons museum een tijdelijke tentoonstelling aan ‘De NZH – NACO in WO II’ wijden. Dit moet iets breder gezien worden dan alleen deze twee bedrijven. Alle vervoerbedrijven die zich met regionaal en/of lokaal openbaar vervoer bezig hielden in het noordwesten van Nederland, uitgezonderd Amsterdam en Den Haag, tijdens de 2e Wereldoorlog worden hiertoe gerekend. Immers, verschillende bedrijven moesten van hogerhand opgaan in de NZH of de NACO.

De tentoonstelling willen wij laten aanvangen in 1939 omdat Nederland zich toen al voorbereidde op een mogelijke wereldoorlog. Op 28 augustus 1939 kondigde de regering de Algemene Mobilisatie af. Iedere dienstplichtige Nederlander die behoorde tot de lichtingen 1924 t/m 1939 moest zich melden op een opgegeven plaats. Dit had grote gevolgen voor het bus- en tramvervoer.

De tentoonstelling loopt door tot medio 1947 omdat toen na heraanleg van de rails de tramlijn Den Haag – Scheveningen weer kon gaan rijden.

Voor de tentoonstelling willen wij naast eigen materiaal gebruik maken van materiaal van andere musea, het Genootschap De Blauwe Tram, archieven en beeldbanken. Maar ook van zaken die in bezit zijn van lezers van deze Nieuwsbrief.

Waar zijn wij op zoek naar?

  • Originele, of goede kopieën van, documenten over het vervoer per bus en tram in deze periode;
  • Foto’s van het vervoer per bus of tram in dit deel van Nederland, foto’s van schade aan trambaan of weg, aan gebouwen, etc;
  • Voorwerpen die betrekking hebben op deze periode. Dit kunnen ook dingen van algemene aard zijn, maar die goed bij het te vertellen verhaal passen;
  • Verhalen die betrekking hebben op deze tijd en met name op het vervoer per bus of tram (of vervangend vervoermiddel).

Zaken kunnen geschonken worden aan ons museum maar ook in tijdelijke bruikleen gegeven worden. Uiteraard stellen wij een document op van wat geschonken of in bruikleen gegeven wordt.Heeft u iets? Laat het ons weten. Vul bij voorkeur het formulier in dat te vinden is onder “contact” op onze site www.nzh-vervoermuseum.nl/contact en laat ons weten wat u heeft. Eventueel kunt u een mail sturen. Ga nog niets sturen of afgeven! Wij nemen t.z.t. contact met u op.

Rob Wilders

Coördinator archief en tentoonstellingen